Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

KONSULTACJE DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI Z TOŻSAMOŚCIĄ PŁCIOWĄ

Data dodania czwartek, 25 marca 2021
Konsultacje on-line we WCIES
Konsultacja zbiorowa Konsultacje dla osób wspierających uczniów z trudnościami z tożsamością płciową
Kierownik szkolenia Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl
Zapisy:  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Konsultacje-dla-osob-wspierajacych-uczniow-z-trudnosciami-z-tozsamoscia-plciowa3436
Termin 23 kwietnia 2021
Harmonogram

23-04-2021 15:30-17:45

Miejsce platforma ZOOM
Liczba miejsc 6/14
Liczba godzin 3 godziny
Cele • Wymiana doświadczeń osób wspierających uczniów z trudnościami z tożsamością płciową
• Omówienie sposobów wsparcia ucznia, jego rodziny i nauczycieli
• Analiza trudności uczestników w pracy z uczniami
• Omówienie optymalnych scenariuszy reagowania na trudności
Adresaci Pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dodatkowe informacje Osobom zakwalifikowanym zostanie w przeddzień zajęć przesłany link do spotkania.
Warunki zaliczenia Udział w całości konsultacji