Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W CZASIE EPIDEMII

Data dodania poniedziałek, 15 czerwca 2020
Bezpłatna oferta pomocy prawnej Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii w Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady w KOPD za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o udzielenie porady na odległość (format: .pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu: nppngo12pragapd@um.warszawa.pl(to adres punktu, który KOPD prowadzi przy ul. Paca 42 w Warszawie).

Przy składaniu wniosku wymagane jest podanie danych osobowych tam wskazanych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

O bezpłatnej pomocy KOPD napisały media, m.in.: „Gazeta Wyborcza”.

Dziękujemy.

https://wyborcza.pl/7,162657,25919617,wzajemna-solidarnosc-i-pomoc-w-czasie-epidemii-koronawirusa.html