Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Data dodania czwartek, 28 marca 2019
WCIES zaprasza nauczycieli i pracowników żłobków na warsztat metodyczny NVC
Warsztat metodyczny Porozumienie bez Przemocy (NVC)
Kierownik szkolenia Barbara Klimczak
Adres e-mail barbara.klimczak@wcies.edu.pl
Termin 01 - 02 kwietnia 2019
Harmonogram

01-04-2019 09:30-14:30

02-04-2019 09:30-14:30

Miejsce WCIES, ul. Stara 4
   
Liczba godzin 12 godzin
Cele Celem NVC jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym przez: rozumienie czym jest empatia w komunikacji i jak zastosować ją do „słuchania siebie” i innych; nabycie umiejętności przyjmowania komunikatu krytycznego, wyrażania sprzeciw i przyjmowania odmowy.
Adresaci Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa
Dodatkowe informacje https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Porozumienie-bez-Przemocy-NVC7309