Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE WAD POSTAWY U UCZNIÓW KLAS I-IV

Data dodania piątek, 12 lutego 2021
Zaproszenie do udziału w programie prowadzonym przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Zapraszamy dzieci z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w realizowanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej projektach pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”  oraz „Regionalny program zdrowotny w zakresie strukturalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.
Projekty skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego u których występuje funkcjonalna lub strukturalna wada postawy.
Celem głównym projektów jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa  u uczniów klas I-VI szkół podst. z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.

Programem funkcjonalnych wad kręgosłupa objętych zostanie 100 dzieci.
Programem strukturalnych wad kręgosłupa objętych zostanie 30 dzieci.
 
Więcej informacji pod adresem: https://www.coms.pl/projekty-unijne/wady-postawy

Program realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Projekt pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie funkcjonalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego dofinansowany z UE w kwocie 163 005 PLN

Projekt „Regionalny program zdrowotny w zakresie strukturalnych wad postawy dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego” dofinansowany z UE w kwocie 97 815 PLN.