Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

Data dodania poniedziałek, 27 maja 2019
Bezpłatna pomoc dla osób doświadczających różnorakich kryzysów psychicznych w ramach “Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie:

zapraszamy osoby z:

– doświadczeniem kryzysu psychicznego

– niepełnosprawnością intelektualną

– członków ich rodzin

 

w ramach projektu można skorzystać z:

·         Konsultacji z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia
– opracowanie i wsparcie w realizowaniu Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia
– informowanie o istniejącej w Warszawie ofercie wsparcia

·         Wsparcia Asystenta zdrowienia

·         Konsultacji ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, prawnik, seksuolog itp.)

·         Usług doradcy zawodowego i trenera pracy

·         Warsztatów zdrowienia

·         Grupy samopomocowej

·         Grupy wsparcia dla rodzin

·         Mieszkalnictwa wspomaganego

·         Szeregu działań integracyjnych w społeczności lokalnej

Projekt opiera się na idei „case management” („indywidualna koordynacja opieki”),zakładającej zintegrowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowanych do potrzeb uczestnika.

 

Więcej informacji: www.otwartedrzwi.pl/pkd

KONTAKT:

 

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałki w godzinach 10:00 – 18:00
wtorki w godzinach 10:00 – 14:00
piątki w godzinach 12:00 – 16:00

Telefonicznie:

533 005 159 – Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia
506 516 812 – Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ 

Osobiście:

ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
(w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi)

Partnerzy projektu: 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki DREWNICA

Szpital Wolski

Mazowiacki Szpital Bródnowski

Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI