Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

REHABILITACJA WZROKU I FUNKCJONALNA OCENA WIDZENIA

Data dodania poniedziałek, 21 października 2019
Oferta zajęć dla dzieci słabowidzących w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TOP

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie funkcjonowania wzrokowego na konsultacje z rehabilitantem wzroku osób słabowidzących / tyflopedagogiem.

Proponujemy:

1. Funkcjonalną ocenę widzenia, na którą składają się:

- ocena parametrów funkcjonowania wzrokowego, takich jak: ostrość wzroku, wrażliwość na kontrast, widzenie stereoskopowe, widzenie barwne;

- ocena funkcji okoruchowych: fiksacji, śledzenia wzrokiem, przenoszenia spojrzenia, zbieżności;

- ocena umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej;

- ocenę możliwości korzystania ze wzroku podczas wykonywania rozmaitych zadań dydaktycznych wynikających z roli ucznia;

- ocenę korzystania z możliwości wzrokowych podczas orientowania się w przestrzeni i samodzielnego przemieszczania się.

2. Rehabilitację wzroku w zakresie:

·         -      wsparcia w rozwijaniu umiejętności posługiwania się osłabionym wzrokiem (opracowanie indywidualnego planu ćwiczeń, udzielanie instruktażu, kontrolowanie wykonywania zadań itp.);

·       -   wsparcia w zakresie rozwijania percepcji wzrokowej i radzenia sobie z wykonywaniem zadań szkolnych przy osłabionych możliwościach wzrokowych;

·        -   pomoc w doborze pomocy optycznych, elektronicznych i nieoptycznych, które mogą zwiększyć skuteczność posługiwania się wzrokiem, jak również pomoc w ich pozyskaniu;

·  - trening w zakresie korzystania z pomocy optycznych, elektronicznych i nieoptycznych w celu zoptymalizowania korzystania z osłabionego widzenia podczas wykonywania rozmaitych zadań zarówno dydaktycznych, jak i tych związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka słabowidzącej;

·         wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności pozyskiwania i integrowania informacji o otoczeniu fizycznym za pomocą innych zmysłów, przede wszystkim słuchu i dotyku, zwłaszcza w sytuacji kiedy informacje pozyskane za pomocą wzroku są niewystarczające do poznania danego obiektu lub zjawiska bądź nie zapewniają dziecku słabowidzącemu bezpieczeństwa w określonej sytuacji.

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TOP , ul. Raszyńska 8/10.

Zapisy przez sekretariat pod munerem tel. 22 822 77 17