Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Rozpoznawanie czynników i symptomów krzywdzenia dzieci

Data dodania poniedziałek, 29 kwietnia 2019
Konferencja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 7.05.2019 r., godz. 9.00-16.00. 
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Przybyszewskiego 20/24 (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie. 
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień. 
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.