Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

UCZĘ SIĘ SZYBKO I ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ - warsztaty dla młodzieży

Data dodania środa, 14 sierpnia 2019
Warsztaty z efektywnej nauki i wzmacniania pewności siebie dla młodzieży w wieku 14-16 lat

Uczę się szybko i znam swoją wartość

Warsztaty z efektywnej nauki i wzmacniania pewności siebie

 

Justyna Marzec i Alicja Pałac-Nożewska

 

 

Program warsztatów:

 

Czas trwania – 20.08.2019 - 29.08.2019 – wtorki, środy, czwartki

 

Miejsce:  Specjalistyczna Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, sala nr 3 na parterze

 

Przeznaczenie: młodzież 14-16 lat

 

Forma zajęć: warsztaty będą składać się z 6 spotkań, trwających trzy godziny, jedno spotkanie będzie podzielone na dwie 1,5 godzinne części (łącznie 18 godzin),

Liczebność grupy: 12 osób

 

Prowadzące: mgr Justyna Marzec – psycholog, psychoterapeuta, mgr Alicja Pałac-Nożewska – psycholog

 

Zgłoszenia: po numerem telefonu u prowadzących tel. 22 822 36 01, 22 822 06 11, 22 822 60 47, wew. 115 i 109 lub przez sekretariat tel. 22 822 77 17

 

Zadania programu:

 

Program ma charakter psychoedukacyjny i psychokorekcyjny. Składa się z dwóch części:

- jedna koncentruje się na pracy z młodzieżą, podczas której szczególny nacisk położony jest  na kształtowanie praktycznych umiejętności efektywnego uczenia się. Program ma również za zadanie  wywołanie pozytywnych zmian w motywacji i nastawieniu do nauki,

- druga część skupia się na poszerzeniu wiedzy i umiejętności wpływających na zwiększenie pewności siebie oraz wzmocnieniu poczucia własnej wartości.  W zrozumieniu tematu pomogą także spotkania dotyczące wyrażania emocji i skutecznej komunikacji.

 

Cele główne:

 

- zdobycie praktycznych umiejętności szybkiego sporządzania notatek oraz zapamiętywania informacji,

- rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i wyrażania emocji,

- zwiększenie świadomości wpływu na własne funkcjonowanie i możliwość zmiany w zakresie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

 Tematy i działania podjęte w ramach warsztatów: 

 1. Warsztaty integracyjne służące lepszemu poznaniu uczestników oraz wytworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
 2. Nauka notowania interaktywnego – „Mind Mapping” - warsztaty teoretyczne oraz praktyczne wykorzystanie map myśli.
 3. Poznanie podstawowych technik zapamiętywania (warsztaty teoretyczne oraz wykorzystanie praktyczne).
 • Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS)
 • Zakładkowa Metoda Zapamiętywania (ZMZ):
 1. Poznanie ćwiczeń sprzyjających nauce w tym ćwiczeń relaksacyjnych.
 2. Emocje i sposoby ich wyrażania
 3. Żyrafa i szakal - czyim językiem mówisz?  Komunikat ja
 4. Poczucie wartości a pewność siebie
 • Autodiagnoza
 • „Sposoby” osłabiania wiary w siebie
 • Trening wzmacniania wiary w siebie

 

Formy pracy: podająca w postaci wykładu i czytanego tekstu, eksponująca, praca samodzielna - burza mózgów, metody praktyczne - ćwiczenia na konkretnych przykładach oraz wykonywanie konkretnych zadań, praca własna na podstawie proponowanych ćwiczeń, praca w parach, dyskusja w grupie, odgrywanie scenek – na podstawie omawianych trudności zgłaszanych przez młodzież

 

Prowadzący zastrzegają sobie możliwość zmiany programu oraz dostosowania do dynamiki i potrzeb grupy.