Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

XIII edycja grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych

Data dodania poniedziałek, 14 grudnia 2020

XIII edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - realizowanych w 2021 r.

 

Termin składania wniosków - 18 grudnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że do 18 grudnia 2020 r. do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicowych Wydziałów Oświaty i Wychowania, można składać wnioski  w ramach XIII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski bezpośrednio do Biura Edukacji.

Finansowaniem objęte będą projekty realizowane w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2021 roku uznane w tym roku za priorytetowe.

Lista projektów, które będą finansowane w 2021 roku zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji w końcu stycznia 2021 roku.

Rozlicznie wydatków związanych z realizacją XIII edycji grantów (2021 r.) powinno nastąpić do dnia 17 grudnia 2021 roku.

Rekomendowane przez Komisję wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2021 przeznaczonych na ten cel.

 Żródło: http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22588-xiii-edycja-grantow-dla

Pliki do pobrania: